Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на Община Котел (приета с Решение № 123/29.07.2020 г. на Общински съвет -Котел)