Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на Община Котел (последно изменена и допълнена с Решение № 179/30.11.2020 г. на Общински съвет – Котел)