Наредби

Ако не откривате дадена наредба, моля проверете дали тя няма да е на следния адрес: http://old.kotel.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=80&task=mc&Itemid=102

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Котел

Прикачени файлове: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Котел (13 kB)

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Котел

Прикачени файлове: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Котел (12 kB)

Наредба за притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Котел

(Последно изменена с Решение № 156 от 02.10.2018 г., постановено по адм. дело № 212/2018 г. на Административен съд – Сливен) Прикачени файлове: Наредба за притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Котел (69 kB)

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Котел (Последно изменена с Решение № 23 от 14.02.2018 г. на Административен съд – Сливен)

Прикачени файлове: Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имещество (428 kB)