Наредби

Ако не откривате дадена наредба, моля проверете дали тя няма да е на следния адрес: http://old.kotel.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=80&task=mc&Itemid=102

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Котел

Прикачени файлове: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Котел (16 kB)

Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, елементи на градското обзавеждане, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи съгласно чл.56 от ЗУТ на територията на Община Котел

Прикачени файлове: Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, елементи на градското обзавеждане, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи съгласно чл.56 от ЗУТ на територията на Община…

Наредба за изменение на Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, елементи на градското обзавеждане, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи съгласно чл.56 от ЗУТ на територията на Община Котел

Прикачени файлове: Наредба за изменение на Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, елементи на градското обзавеждане, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи съгласно чл.56 от ЗУТ…

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Котел

Последно изменение прието с решение № 432/30.05.2017 г. на Общински съвет – Котел Прикачени файлове: Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Котел (90 kB)