Наредби

Ако не откривате дадена наредба, моля проверете дали тя няма да е на следния адрес: http://old.kotel.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=80&task=mc&Itemid=102

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Котел

Прикачени файлове: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Котел (15 kB)

Наредба за допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци в Община Котел, приета с Решение № 252/31.08.2016 г. на Общински съвет – Котел

Прикачени файлове: Наредба за допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци в Община Котел, приета с Решение № 252/31.08.2016 г. на Общински съвет – Котел (16 kB)

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци в Община Котел, приета с решение № 45/23.12.2015 г. на общински съвет Котел

Прикачени файлове: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци в Община Котел, приета с решение № 45/23.12.2015 г. на общински съвет Котел (145 kB)

Наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Община Котел, приета с Решение № 44/23.12.2015 г. на общинския съвет – Котел

Прикачени файлове: Наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Община Котел, приета с Решение № 44/23.12.2015 г. на общинския съвет – Котел (142 kB)