Предложения за редовно заседание на Общински съвет на 29.07.2020 г.