Решение № 178 от 18.09.2019 г.., по административно дело № 233/2019 г. по описа на Административен съд-Сливен (публикувано на 08.07.2020 г.)